Geplaatst: 2 juni 2023

Is je vennootschap opgericht vóór 1 mei 2019? Dan moeten de statuten van je vennootschap worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat in mei 2019 in werking is getreden.

Dit hoef je uiteraard niet alleen te doen. We leggen je graag hieronder uit wat deze “nieuwe” vennootschapswet inhoudt en welke stappen je moet ondernemen.

Nieuwe vennootschapswet, wat houdt dat in?

Op 1 mei 2019 is er een nieuwe vennootschapswet in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de vroegere vennootschapswetgeving, met als doel om het Belgische vennootschapsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren.

Wat betekent dit voor jou?

Als je vennootschap na 1 mei 2019 is opgericht, zijn je statuten al in overeenstemming met de nieuwe wetgeving en hoef je niets te doen.

Heb je jouw vennootschap eerder opgericht? Dan moeten je statuten nog worden aangepast aan deze nieuwe vennootschapswet.

Dossierverantwoordelijke vacature | Van Looy Accountants Ekeren & Turnhout

Hoe pas je de statuten aan?

Om je statuten correct aan te passen, maak je een afspraak bij de notaris, het liefste zo snel mogelijk.

We raden wel aan om ons vooraf een seintje te geven, zodat we kunnen meekijken en adviseren bij het opstellen van de statuten.

Wanneer is de deadline?

Hou er rekening mee om dit tijdig in orde te brengen. De uiterlijke datum om je statuten aan te passen is namelijk 1 januari 2024.

Wanneer je voor deze datum geen bezoek brengt aan een notaris, zal je vennootschap van rechtswege worden omgevormd en wordt automatisch de meest passende rechtsvorm toegewezen. Nadien heb je nog 6 maanden om je statuten naar deze rechtsvorm aan te passen. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen op verschillende vlakken.

Zo zal er bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan en ben je aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook zal de inbreng van je oud kapitaal en de wettelijke reserve onbeschikbaar blijven voor de dividenduitkering, waardoor je minder kan uitkeren. Op tijd langsgaan bij de notaris is dus ons advies…

Boekhouden & formaliteiten | Van Looy Accountants Ekeren & Turnhout

Wat gebeurt er met je huidige vennootschapsvorm?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het aantal vennootschapsvormen sterk vereenvoudigd. Er blijven nu nog maar 4 vennootschapsvormen over in plaats van 17. Een hele opkuis dus.

  1. Besloten vennootschap (BV)
  2. Naamloze vennootschap (NV)
  3. Coöperatieve vennootschap (CV)
  4. De maatschap (waaronder de VOF en CommV vallen)

Elke vennootschap zal dus volgens de nieuwe wetgeving onder 1 van deze 4 rechtsvormen vallen. Je zal dus mogelijks de rechtsvorm van je vennootschap moeten aanpassen. Je ondernemingsnummer blijf je wel gewoon behouden.

Lees meer over de verschillende vennootschapsvormen in ons blogbericht: Een vennootschap oprichten in 6 stappen.

[Van Looy Accountants] tabel vennootschapsvormen (1)
visual
visual

5 tips voor een vlotte wijziging van je statuten

Om de overgang naar de nieuwe statuten van jouw vennootschap vlot te laten verlopen , hebben we enkele tips die je kan toepassen.

Tip 1: Maak onbeschikbare inbreng beschikbaar

Als eerste tip geven we mee om de onbeschikbare inbreng beschikbaar te maken. Op deze manier wordt het oude kapitaal en de wettelijke reserve uitkeerbaar.

Tip 2: Neem in de statuten op dat het bestuursorgaan mag beslissen over het toekennen van “interimdividenden”

Wist je dat je ook in je nieuwe statuten mag opnemen dat het bestuursorgaan mag beslissen wat er gebeurt met “interimdividenden”? Dit zijn uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar.

Tip 3: Neem de juiste personen als bestuurders op

Ons advies is goed na te denken over de bestuurders die worden opgenomen, zodat hier later geen problemen over ontstaan.

Let wel op dat één persoon geen verschillende hoedanigheden kan hebben. Iemand kan dus niet zetelen als bestuurder van een natuurlijk persoon zijn én als vast vertegenwoordiger van een rechtspersoon.

Tip 4: Dubbelcheck je activiteiten en breid deze indien nodig uit

Het aanpassen van je statuten is een ideale gelegenheid om je activiteiten te controleren en eventueel uit te breiden, moest dit nodig zijn. Hou er wel rekening mee dat hiervoor een verslag van het bestuursorgaan nodig is.

Heb je dit nodig? Dan helpen we je bij Van Looy Accountants graag. Contacteer hiervoor je vaste contactpersoon.

Tip 5: Ken meervoudig stemrecht toe aan aandeelhouders met meer beslissingsbevoegdheid

Tenslotte is er ook de mogelijkheid om specifieke aandeelhouders meer beslissingsbevoegdheid te geven. Dit kan je eenvoudig doen door meervoudig stemrecht toe te kennen aan hun aandelen.

Wacht niet tot 1 januari 2024, we helpen je graag

Kortom, het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt heel wat veranderingen met zich mee. Het is dan ook belangrijk om hier tijdig op in te spelen en de nodige aanpassingen te doen. Bij Van Looy Accountants staan we alvast klaar om onze klanten hierbij te helpen.

Heb je hulp nodig of extra advies? Contacteer ons via onderstaande knop of je vaste contactpersoon.