visual
visual

Btw

Rekening-courant BTW

Voor betaling van een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn werd ingediend. Deze rekening geldt dus niet voor zogenaamde bijzondere rekeningen of verschuldigde BTW die het gevolg is van controles.

Naam begunstigde: BTW-ONTVANGSTEN BRUSSEL

IBAN: BE22 6792 0030 0047

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: te berekenen op basis van BTW-nummer via deze link.

Bijzondere rekening of BTW het gevolg van controle

U heeft een BTW-schuld als gevolg van een op nulzetting of definitieve afsluiting van uw rekening-courant, bijzondere rekening of naar aanleiding van een uitgevoerde BTW-controle.

Het rekeningnummer is afhankelijk van uw woonplaats of vestiging van de maatschappelijke zetel:

1/ In het Vlaams Gewest of in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Nederlandse taal):

Begunstigde: DIENST BTW-ONTVANGSTEN MECHELEN

BE31 6792 0034 9355

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op de uitnodiging tot betaling

2/ In het Waals Gewest, in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Franse taal) of in de Duitstalige gemeenschap:

Naam begunstigde: DIENST BTW-ONTVANGSTEN NAMEN

IBAN: BE42 6792 0034 9254

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op de uitnodiging tot betaling

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen - eenmanszaken en particulieren

Voorafbetalingen voor eenmanszaken en particulieren dienen uitgevoerd te worden vanuit Myminfin.

Naam begunstigde: INNINGSCENTRUM – DIENST VOORAFBETALINGEN, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel

IBAN: BE61 6792 0022 9117

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt berekend in Myminfin.

Voorafbetalingen – vennootschappen

Voorafbetalingen voor vennootschappen kunnen uitgevoerd worden vanuit Myminfin of a.d.h.v. onderstaande gegevens.

Naam begunstigde: INNINGSCENTRUM – DIENST VOORAFBETALINGEN, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel

IBAN: BE61 6792 0022 9117

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: te berekenen op basis van ondernemingsnummer via deze link.

Bedrijfsvoorheffing

De betalingen van de bedrijfsvoorheffing die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen moeten worden betaald op een rekeningnummer eigen aan uw taalkader. Er zijn dus drie rekeningnummers: één voor Nederlandstalige belastingplichtigen, één voor Franstalige en één voor Duitstalige:

1/ Nederlandstaligen:

Naam begunstigde: TEAM INNING BEDRIJFSVOORHEFFING, Zwartzustersvest 24 bus 32, 2800 Mechelen

IBAN: BE96 6792 0022 7905

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: te berekenen op basis van ondernemingsnummer via deze link.

2/ Franstaligen:

Naam begunstigde: TEAM PERCEPTION PRECOMPTE PROFESSIONEL, Rue des Bourgeois 7/Bloc B, 5000 Namur

IBAN: BE32 6792 0022 7602

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: te berekenen op basis van ondernemingsnummer via deze link.

3/ Duitstaligen:

Naam begunstigde: TEAM EUPEN, Vervierser Strasse 8, 4700 Eupen

IBAN: BE15 6792 0025 9530

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: te berekenen op basis van ondernemingsnummer via deze link.

Roerende voorheffing

Naam begunstigde: INNINGSCENTRUM SECTIE ROERENDE VOORHEFFING, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Brussel

IBAN: BE79 6792 0022 1033

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door uw dossierbeheerder.

Personenbelasting

Naam begunstigde: ONTVANGSTEN PERSONENBELASTING

IBAN: BE42 6792 0000 0054

BIC: PCHQBEBB

(nieuw rekeningnummer sinds 09/2021 voor aanslagen met betrekking tot aanslagjaar 2021)

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet.

Vennootschapsbelasting

Naam begunstigde: ONTVANGSTEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

IBAN: BE42 6792 0000 0054

BIC: PCHQBEBB

(nieuw rekeningnummer sinds 12/2020)

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet.

Rechtspersonenbelasting

Naam begunstigde: ONTVANGSTEN RECHTSPERSONENBELASTING

IBAN: BE42 6792 0000 0054

BIC: PCHQBEBB

(nieuw rekeningnummer sinds 12/2020)

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet.

RSZ

De te betalen bijdragen die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen moeten worden betaald op een rekeningnummer eigen aan uw hoedanigheid:

1/ De werkgever die geen provinciaal of plaatselijk bestuur is:

Begunstigde: RSZ

IBAN: BE63 6790 2618 1108

BIC: PCHQBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de RSZ

2/ Een provinciaal of plaatselijk bestuur:

Begunstigde: RSZ

IBAN: BE04 0960 1695 6631

BIC: GKCCBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de RSZ

Publicatie Belgisch Staatsblad

Naam begunstigde: BELGISCH STAATSBLAD

IBAN: BE48 6792 0055 0227

BIC: PCHQBEBB

Mededeling: het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel

Neerlegging jaarrekening bij de Nationale Bank van België (NBB)

Naam begunstigde: NATIONALE BANK VAN BELGIE - BALANSCENTRALE

IBAN: BE47 0016 2658 1680

BIC: GEBABEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door uw dossierbeheerder

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Gewestbelasting. Deze is te betalen in het Gewest waar het onroerend goed is gelegen:

Vlaams Gewest

Begunstigde: VLAAMSE BELASTINGDIENST

IBAN: BE02 3751 1109 9940

BIC: BBRUBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet

Brussels hoofdstedelijk Gewest

Begunstigde: BRUSSEL FISCALITEIT

IBAN: BE91 0972 3108 1076

BIC: GKCCBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet

Waals Gewest

Begunstigde: SPW FISCALITE

IBAN: BE09 0912 1503 2457

BIC: GKCCBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting is een jaarlijkse Gewestbelasting. Deze is te betalen in het Gewest waar het voertuig werd ingeschreven:

Vlaams Gewest

Begunstigde: VLAAMSE BELASTINGDIENST

IBAN: BE02 3751 1109 9940

BIC: BBRUBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet

Brussels hoofdstedelijk Gewest

Begunstigde: BRUSSEL FISCALITEIT

IBAN: BE91 0972 3108 1076

BIC: GKCCBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet

Waals Gewest

Begunstigde: SPW FISCALITE

IBAN: BE09 0912 1503 2457

BIC: GKCCBEBB

Gestructureerde mededeling: wordt u meegedeeld door de belastingadministratie op uw aanslagbiljet