Geplaatst: 28 november 2023

Mijn accountant vraagt op jaareinde naar de bestellingen/werken in uitvoering en de voorraad. Wat is dit juist en waarom is dit belangrijk?

visual
visual

Wat zijn bestellingen of werken in uitvoering?

Werken in uitvoering zijn werken die voor rekening van een derde op bestelling worden uitgevoerd en waarvoor nog geen oplevering is geschied. Het werk of de dienst is dus verkocht vooraleer het werk/project volledig is afgerond.

Hoe bepaal ik deze werken in uitvoering?

Werken in uitvoering kunnen op 2 manieren worden gewaardeerd:

-        Tegen vervaardigingsprijs met toerekening van winst  percentage of completion

-        Tegen vervaardigingsprijs zonder toerekening van winst  completed contract

Methode 1

Percentage of completion

Bij deze methode wordt de winst op het project in resultaat genomen op basis van de vordering van de werken.

Wat wordt er van mij als ondernemer verwacht?

Per project dien je op jaareinde een inschatting te maken van de verkoopprijs, de reeds gemaakte kosten en de totale verwachte kosten van het hele project. Op basis van deze elementen kan de accountant vervolgens de reeds gerealiseerde winst opnemen in het resultaat van het af te sluiten boekjaar op basis van de vorderingsgraad.

Een belangrijke voorwaarde voor deze methode is dat je de voortgang van het project met voldoende zekerheid in moet kunnen schatten. De complexe administratie is het grootste nadeel van deze methode.

Van Looy Accountants-30
visual
visual

Een voorbeeld van 'percentage of completion'

Een aannemer verkoopt een project voor 10.000,00 euro. Voorafgaand aan het project wordt er ingeschat dat de kostprijs ongeveer 7.000,00 euro zal bedragen. Bijgevolg zal er bij voltooiing een winstmarge gerealiseerd worden van 3.000,00 euro.

Op jaareinde is het project nog niet afgerond. In het af te sluiten boekjaar werden wel al voor 4.200,00 euro kosten gemaakt.

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat het project reeds voor 60% (4.200,00 euro / 7.000,00 euro) gevorderd is. Bijgevolg zal er voor dit project op jaareinde een winst voorzien worden van 1.800,00 euro (60% van de ingeschatte winstmarge van 3.000,00 euro).

Methode 2

Completed contract

Bij deze methode worden enkel de kosten uit resultaat gehaald en wordt de totale winst pas opgenomen in het resultaat van het boekjaar waarin de werken afgerond worden.

Deze methode handelt volgens het voorzichtigheidsbeginsel omdat enkel de effectief gerealiseerde winst geboekt wordt. Het grote voordeel van deze methode is dat je als ondernemer geen complexe inschattingen moet maken.

Wat wordt er van mij als ondernemer verwacht?

Per niet afgerond project dien je op te lijsten welke kosten er gemaakt werden. Op basis van dit overzicht zal je accountant de kosten uit het resultaat van het boekjaar halen.

Van Looy Accountants-14
visual
visual

Een voorbeeld van 'completed contract'

Zelfde voorbeeld als hierboven. Je zal als ondernemer enkel de gemaakte kosten t.b.v. 4.200,00 euro door moeten geven. Het resultaat van het boekjaar zal bijgevolg 1.800,00 euro lager liggen t.o.v. methode 1.

Voorraad, wat is dat juist en wat wordt er van mij als ondernemer verwacht?

Voorraad

Dit zijn goederen die werden aangekocht met het oog op verkoop (of gebruik in productie), maar die op moment van de jaarafsluiting nog niet verkocht (of gebruikt) werden          .

Wat wordt er van mij als ondernemer verwacht?

Op afsluitdatum dien je een gedetailleerd overzicht op te stellen van de voorraad. Dit overzicht dient per product een omschrijving, het aantal, de aanschaffingswaarde per product excl. btw en de totale bedrag (aantal x aanschaffingswaarde excl. btw) per product te omvatten. Daarnaast ook een algemeen totaal.

Van Looy Accountants -43
visual
visual

Waarom is een correcte waardering van de voorraad en werken in uitvoering belangrijk?

Zowel de voorraad als de werken in uitvoering hebben een impact op het resultaat van het boekjaar. Zonder een correcte inschatting zou het dus kunnen dat de jaarrekening een vertekend beeld geeft. Bij een te hoge inschatting van de voorraad of bestelling in uitvoering ga je een te hoog resultaat rapporteren en fiscaal te veel belasting betalen. Bij een te lage inschatting van de voorraad of bestelling uitvoering rapporteer je een te laag resultaat.

visual

Meer informatie nodig?

Is het  niet volledig duidelijk hoe je aan de slag moet gaan met werken in uitvoering en voorraad? Neem contact met ons op en we helpen jou graag verder!

Neem contact met ons op