Geplaatst: 18 april 2023

Eind 2021 publiceerde de federale regering de wet rond de ‘Fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Deze wet heeft een duidelijk doel: de vergroening van bedrijfswagenparken stimuleren en versnellen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen voertuigen met koolstofemissie (diesel-, benzine en hybride voertuigen) en zonder koolstofemissie (100% elektrisch of op waterstof).

Dit gebeurt in verschillende fases, waarbij de autofiscaliteit tegen 2026 grondig gewijzigd zal zijn en enkel bedrijfswagens die volledig koolstofemissievrij zijn nog genieten van een fiscale aftrekbaarheid.

Maar wat betekent dit voor jouw onderneming en wagenpark? En waarmee moet je rekening houden wanneer je een nieuwe wagen aanschaft? We leggen het je in dit artikel helder uit.

Verandering in drie fases

De overgang van fiscaal aftrekbaarheid gebeurt geleidelijk in drie fases, waarbij de datum van aanschaf bepaalt met welke regeling je rekening moet houden:

 • Aanschaf vóór 1 juli 2023
 • Aanschaf tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025
 • Aanschaf na 1 januari 2026
Met de datum van aankoop wordt bedoeld:
 • De datum van de ondertekening van de overeenkomst bij een operationele leasing.
 • De datum van de ondertekening van de bestelbon bij een financiële leasing of banklening.

Fase 1: bedrijfswagens aangeschaft t.e.m. 30 juni 2023

De huidige fiscale aftrekbaarheid

Voor we uitleggen wat de nieuwe regelgeving zal zijn, staan we even stil bij de huidige regelgeving. Deze zal nog blijven gelden voor alle voortuigen aangekocht vóór 1 juli 2023.

De fiscale aftrekbaarheid van een wagen wordt momenteel berekend volgens de volgende formule:

Fiscaal aftrekpercentage = 120 - (0,5 x aantal gram CO2 per km x brandstofcoëfficiënt*)

*Brandstofcoëfficiënt =

 • Diesel / diesel hybride: 1,00
 • Benzine / benzine hybride: 0,95
 • Aardgas: 0,90

Hoe hoger de uitstoot van de wagen, hoe lager je fiscaal voordeel dus zal zijn. Het fiscale aftrekpercentage kan wel nooit lager zijn dan 50% (of 40% als de CO2 hoger of gelijk is aan 200g per km) of hoger dan 100%.

wagenfiscaliteit-vla (3)
visual
visual

100% fiscaal aftrekbaarheid voor elektrische wagens

Alle kosten die verbonden zijn aan elektrische wagens zijn 100% aftrekbaar. Dit om de simpele reden dat zij geen uitstoot hebben en de formule altijd in een aftrekbaarheid van 100% zal resulteren.

Hoe zit dat met hybride wagens?

Hybride wagens die een elektrische motor combineren met een brandstofmotor, genieten volgens deze formule ook van een fiscaal voordeel. Belangrijk is dat de batterij een energiecapaciteit heeft van minimaal 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht en niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten.

Is dit niet het geval? Dan wordt de wagen beschouwd als een “valse hybride” en gelijkgesteld aan wagens met enkel een brandstofmotor. Je fiscaal voordeel is in dat geval dus lager.

Ook hier is de aanschafdatum van belang:

 • Hybride wagen aangekocht voor 1/1/2023: de aftrekbaarheid van alle autokosten wordt berekend volgens bovenstaande formule. Ook de brandstofkosten (fossiele brandstoffen & elektriciteit) blijven aftrekbaar tot maximum 100% gedurende de volledige gebruiksduur van de wagen.
 • Hybride wagen aangekocht tussen 1/1/2023 en 1/7/2023: de aftrekbaarheid van alle autokosten wordt berekend volgens bovenstaande formule, maar de aftrekbaarheid van fossiele brandstofkosten wordt beperkt tot maximum 50% gedurende de volledige gebruiksduur van de wagen.

Fase 2: bedrijfswagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Fiscale groenere spelregels vanaf juli 2023

Voor bedrijfswagens met een brandstofmotor wordt er vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 een overgangsperiode voorzien: het beruchte uitdoofscenario.

Dat betekent dat de bestaande aftrekregeling voorlopig blijft gelden, maar vanaf januari 2025 zullen enkele zaken veranderen:

 1. Afschaffing minimumgrens (minimum aftrekbaar bedrag): de minimumaftrek van 40% of 50% zal niet meer gelden
 2. Daling bovengrens (maximum aftrekbaar bedrag per jaar): de maximale aftrekbaarheid van 100% zal jaar na jaar afnemen:
  • 75% (vanaf 1/1/2025, aanslagjaar 2026)
  • 50% (vanaf 1/1/2026, aanslagjaar 2027)
  • 25% (vanaf 1/1/2027, aanslagjaar 2028)
  • 0% (vanaf 1/1/2028, aanslagjaar 2029)
wagenfiscaliteit-vla (4)
visual
visual

Deze overgangsregeling geldt voor alle voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen: dus voor benzine- en dieselvoertuigen én hybridewagens. De kosten van 100% elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof blijven gedurende deze periode voorlopig 100% aftrekbaar.

Extra aftrekbeperking voor hybridewagens

Voor hybridewagens die zijn aangekocht vanaf 1 juli 2023 gelden iets andere regels:

 • De brandstofkosten zijn vanaf 2023 (aanslagjaar 2024) maximaal 50% aftrekbaar
 • De elektriciteitskosten blijven wel 100% aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2026 vervallen deze regels en zal het aftrekpercentage jaar na jaar zakken om vanaf 1/1/2028 (aanslagjaar 2029) volledig uit te doven.

Fase 3: Bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Geen fiscale voordelen voor emissievoertuigen

Koop je een benzine-, diesel- of hybride bedrijfswagen vanaf 1 januari 2026? Dan geniet je niet meer van fiscale voordelen. Vanaf dan geldt er namelijk geen enkele fiscale aftrek meer voor voertuigen die CO2 uitstoten.

Geleidelijke beperking voor voertuigen zonder koolstofemissie

Volledig elektrische wagens of voortuigen op waterstof blijven t.e.m. 2026 100% aftrekbaar. Pas vanaf 1/1/2027 wordt de aftrekbaarheid van elektrische wagens geleidelijk beperkt om vanaf 2031 te landen op een aftrekbaar percentage van 67,5%. Dit percentage is afhankelijk van het jaar waarin je de wagen aankoopt, huurt of leaset:

 • 95% (vanaf 1/1/2027)
 • 90% (vanaf 1/1/2028)
 • 82,5% (vanaf 1/1/2029)
 • 75% (vanaf 1/1/2030)
 • 67,5% (vanaf 1/1/2031)
wagenfiscaliteit-vla (1)
visual
visual

Wat met laadpalen?

Bij elektrische wagens horen natuurlijk ook laadpalen. Om de installatie van laadpalen te stimuleren, zijn er ook fiscale voordelen verbonden aan het plaatsen van laadpalen (zowel voor bedrijven als particulieren).

Fiscale voordelen voor ondernemingen

Bedrijven genieten van fiscale voordelen wanneer zij investeren in laadpalen die publiek toegankelijk zijn. Ook hier wordt het fiscaal aftrekpercentage berekend op basis van de datum wanneer een publiek laadinfrastructuur in gebruik wordt genomen:

 • 200% (voor 31/3/2023)
 • 150% (tussen 31/03/2023 en 31/8/2024)

Om te kunnen genieten van deze voordelen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 • De laadstations zijn publiek toegankelijk
 • Deze laadinfrastructuur moet ook vrij toegankelijk zijn. Dit ofwel binnen of buiten de normale openingstijden.

Fiscale voordelen voor particulieren

Laat jij als particulier een laadstation tussen 1/1/2021 en 31/8/2024 plaatsen? Dan kunnen zowel eigenaars als huurders rekenen op een belastingvermindering op de investering.

De vermindering wordt bepaald op basis van je aankoopdatum:

 • 30% (tussen 1/1/2023 en 31/12/2023)
 • 15% (tussen 1/1/2024 en 31/8/2024)

Het bedrag van deze vermindering is beperkt tot €1.800 per laadpaal en per belastingplichtige of tot €8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation.

Ook aan dit fiscaal voordeel zijn enkele voorwaarden verbonden. Het laadstation moet namelijk:

 • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden
 • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden
 • enkel groene stroom gebruiken
 • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Vragen over de fiscaliteit van je bedrijfswagenpark?

We kunnen dus stellen dat er de komende jaren heel wat zal veranderen op vlak van fiscale voordelen voor bedrijfswagens.

Zit je na het lezen van dit artikel nog met heel wat vragen over de fiscaliteit van jouw wagenpark? Dan helpen we je bij Van Looy Accountants graag op weg. Neem contact op via onderstaande knop of contacteer je vaste contactpersoon.