Geplaatst: 20 februari 2024

Huur je een ruimte die je gebruikt om je beroepsactiviteiten uit te voeren en wens je deze fiscaal aftrekbaar te maken? Dan zal ook voor jou vanaf het aanslagjaar 2024 de nieuwe informatieverplichting van toepassing zijn.

Voor wie geldt de nieuwe informatieverplichting?

De nieuwe informatieverplichting voor aftrek van huuruitgaven geldt voor alle werknemers, freelancers, zelfstandigen, vrije beroepen of vennootschappen die een huurprijs betalen voor een onroerend goed, waar uitvoering van de beroepsactiviteiten plaatsvindt.

Er wordt geen rekening gehouden met de identiteit van de verhuurder. Zo zal een verhuurder die reeds onderworpen is aan vennootschapsbelasting, en dus reeds belast wordt op de werkelijke huur, niet ontsnappen aan deze nieuwe informatieverplichting. Ook een managementvennootschap dient dit aan te geven, ook al is de verhuurder op de hoogte van de verplichting om de ontvangen huur aan te geven in de privé belastingaangifte.

Van Looy Accountants -13
visual
visual

Hoe geef ik dit juist aan?

Bij de belastingaangifte aanslagjaar 2024 zal hiervoor een modelformulier als bijlage moeten worden toegevoegd waarin bepaalde gegevens moeten worden verstrekt. Dit zowel bij personenbelasting als bij vennootschapsbelasting. 

De huurder, die deze uitgaven wil aftrekken als beroepskost, moet extra informatie i.v.m. de huur en de verhuurder aangeven. De gegevens die toegevoegd moeten worden, zijn:

  • De gegevens van de verhuurder (naam, adres, rijksregisternummer, ondernemingsnummer);
  • Het adres van het onroerend goed dat gehuurd werd;
  • Het bedrag van de huurvergoedingen;
  • Het deel van de huur dat als beroepskost werd afgetrokken.

Geef je deze informatie niet door bij je belastingaangifte, zal de huur niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Waarom deze nieuwe informatieverplichting?

In het verleden was er vaak onevenwicht in de aangiften. Een voorbeeld: Jan is zelfstandige, huurt een ruimte om zijn beroepsactiviteit uit te voeren en trekt de huurt af als beroepskost. De verhuurder van deze ruimte is echter niet op de hoogte van deze beroepsactiviteit en geeft dit aan de belastingen aan als particuliere verhuring. Deze belasting is slechts op basis van het geïndexeerd en verhoogd kadastraal inkomen, waardoor er een verschil ontstaat.

Indien bij aanvang van de huurovereenkomst wordt bepaald dat de huurder de ruimtes uitsluitend zal gebruiken als hoofdverblijfplaats, kan de huur niet fiscaal worden afgetrokken als beroepskost. De enige uitzondering hierop geldt wanneer een werkgever of vennootschap voor haar werknemer(s) een woning huurt o.b.v. een contractuele verplichting.

Dossierverantwoordelijke boekhoudkantoor | Van Looy Accountants Ekeren & Turnhout
Van_Looy_Accountants_-23- visual

Meer informatie?

Wens je meer informatie over deze nieuwe informatieverplichting en hoe dit specifiek voor jou van toepassing is? Neem dan zeker even contact met ons op!

Contacteer ons