Silverfin: online rapportering en documentenbeheer

Wij zijn ons ervan bewust dat de functie van accountant evolueert naar de functie van bedrijfsadviseur en data-analyst. Om die reden hadden we reeds een excel-rapportering op maat van onze klanten ontwikkeld.

Door gebruik te maken van Silverfin gaan we nog verder in het automatiseren en vereenvoudigen we de rapportering.

Zo kan er nu zeer snel een budget opgesteld worden adhv. historische cijfers (rekening houdend met eventuele verwachte groei of daling van kosten/opbrengsten). Wanneer doorheen het jaar grote verschillen worden ervaren tussen het budget en de actuals kunnen we op tijd bijsturen en correct advies verlenen.

Met het ingebouwde documentenbeheer bieden we een oplossing om belangrijke klantendocumenten in de cloud te zetten.

Kortom, met Silverfin beschikt u over een moderne online service voor rapportering en documentenbeheer.

Van Looy Accountants   •   Laar 222   •   BE-2180 Ekeren-Antwerpen   •    T 03 646 02 66   •    F 03 646 53 36   •    M info@vanlooyf.be