Gedreven door mensen, voor mensen.

Mensen zijn het allerbelangrijkste: zowel de mensen die bij ons werken als onze cliënten waarvoor wij werken.

Iedere cliënt heeft een persoonlijk team dat samengesteld is uit een eindverantwoordelijke, een dossierverantwoordelijke en een dossierbeheerder.

Van Looy Accountants

Als accountantskantoor doen wij meer dan enkel ervoor zorgen dat de belastingaangiften correct en tijdig worden verstuurd. We zullen steeds, binnen het wettelijk kader, de te betalen belastingen voor u zo laag mogelijk houden. Maar niet enkel op fiscaal vlak denken wij mee. Ook op het vlak van bedrijfsvoering, investeringsbeslissingen, onderhandelingen met uw bankier en dergelijke kan u op ons rekenen.

We vinden het ook belangrijk om op maatschappelijk vlak ons steentje bij te dragen. Flexibele werkuren, paperless office, ...

Met het project in Togo willen we dan weer ons steentje bijdragen tot een rechtvaardigere wereld.

Van Looy Accountants   •   Laar 222   •   BE-2180 Ekeren-Antwerpen   •    T 03 646 02 66   •    F 03 646 53 36   •    M info@vanlooyf.be